6 maja 2014

Wzorzec


- Nie masz racji.
- Mam rację jak... Jak ch...!
- Ale brzydko mówisz - skrzywiłam się. - Poza tym ch... to jednostka nieustandaryzowana. Możesz równie dobrze mieć rację jak ch... konika morskiego jak rację jak ch... wieloryba. I tylko ta druga racja jest duża.
- Przypuśćmy, że jak u przeciętnego Europejczyka.
- I przyjdzie Murzyn i ci figę pokaże...
- Ale ja pokażę Chińczykowi z jego racją małą jak chińskie rączki!